Prihlasovací formulár

Titul, meno, priezvisko

Adresa pracoviska


Kurz: Neodkladná podpora životných funkcií
- začiatok kurzu: 10.11.2018 o 13:00 hod.
- po skončení kurzu certifikát o absolvovaní + 6 kreditov